MARTIN CHUDÝ

Začni žiť život podľa svojich predstáv

Naučte sa zvládať stres 2.časť (seriál 11 krokov ku zdraviu, 6.krok)

Má stres nejakú súvislosť s vašou krvnou skupinou? Ste geneticky naprogramovaný na ťažšie zvládanie stresu? Ako môžete regulovať hladinu stresu a zvládať ho s nadhľadom? Odkiaľ môžete načerpať informácie, ktoré vám pomôžu zmeniť vaše myslenie? Aj na tieto otázky vám odpoviem v pokračovaní svojho 6.kroku ku zdraviu – Eliminujte stres…

Môj 6. krok ku zdraviu som rozdelil do 3 článkov. Prvú časť článku si môžete prečítať tu.

Prepojenie stresu s krvnými skupinami

Určite ste sa niekedy čudovali, prečo niektorí ľudia zvládajú stres s nadhľadom napriek mnohým osobným problémom, zatiaľ čo iní sú vykoľajení už pri malých záchvevoch. Taktiež prečo je niekto veľmi výbušná povaha a niekto iný zasa až priveľmi pokojná. Táto súvislosť má samozrejme veľké prepojenie s genetickými vlohami a tie práve veľmi súvisia s vašou krvnou skupinou.

Niektoré kľúčové elementy, ktoré aktivujú naše konkrétne reakcie, sa nachádzajú na rovnakom mieste v našej DNA ako krvná skupina, čiže na 9 chromozóme a 34 lokuse. Medzi niektorými génmi prebieha neustála vzájomná hra a takáto hra prebieha aj medzi génmi krvnej skupiny a génmi, ktoré ovládajú naše reakcie na stres. Krvná skupina má nezanedbateľný vplyv na to, koľko stresu v sebe uchovávame stabilne, akým spôsobom reagujeme na stres a ako rýchlo sa z neho dokážeme zotaviť.

Týmto samozrejme netvrdím, že krvná skupina rozhoduje v tomto smere o všetkom, alebo že to rovnako platí pre každú osobu s určitou krvnou skupinou. Sám Dr. Peter D´Adamo, ktorý sa zaoberá krvnými skupinami, je veľmi opatrný pri prepojení krvných skupín so stresom. Avšak sám z vlastnej praxe vidím neustále veľké množstvo osôb, či už svojich klientov, alebo svojich známych, ktorí presne zapadajú do tohto prepojenia medzi krvnou skupinou a stresom. Pozrime sa teraz bližšie na niektoré poznatky a skúsenosti Dr. D´Adama, ktoré spájajú vašu krv s reakciami na stres.

Skupina 0:

 1. V momentoch stresu má tendenciu vylučovať väčšie množstvo katecholamínov noradrenalínu a adrenalínu.
 2. V krvných doštičkách má zo všetkých skupín najnižšie hodnoty enzýmu monoaminooxidáza (MAO), ktorý je zodpovedný za deaktiváciu adrenalínu a noradrenalínu.
 3. Trvá jej dlhšie kým sa zotaví zo stresu, pretože má problém rozkladať katecholamíny, kvôli nedostatku enzýmu MAO.
 4. Nízke hladiny MAO sa spájajú s psychickými problémami (sexuálny násilníci majú najnižšie hladiny MAO), patologické hráčstvo, negativizmus, verbálna agresia, impulzívnosť, vyhýbanie sa monotónnosti, vyššia konzumácia tabaku, alkoholu a drog. Takisto sa nízke hladiny MAO spájajú s vlastnosťami ako ambicióznosť, netrpezlivosť a súťaživosť.
 5. Enzým dopamin-beta-hydroxyláza (DBH), ktorý prevádza dopamín na noradrenalín, osciluje u skupiny 0 najdynamickejšie, čo pravdepodobne spôsobuje vyšší výskyt bipolárneho (manicko-depresívneho) ochorenia u krvnej skupiny 0. Dopamín je neurotransmitter, ktorý prispieva k pocitom šťastia a znižuje pocit bolesti v tele. Jeho nízke hladiny spôsobujú neschopnosť koncentrácie, tendenciu k hyperaktivite či premenlivosť nálad. Jeho nedostatok tiež môže prispieť k zhoršeniu pamäti.
 6. Problémy s MAO a DBH (gén pre DBH sa nachádza na tom istom mieste ako gén pre krvnú skupinu) spôsobujú, že krvná skupina 0 sa ľahko rozhnevá a reaguje na problémy emotívnejšie a agresívnejšie. Zároveň má tendenciu k náladovosti a extrovertnému a organizátorskému správaniu.
 7. Problémy s hladinou dopamínu a nízkymi hladinami MAO ďalej vysvetľujú zvýšený výskyt určitých ochorení u krvnej skupiny 0, ako sú manio-depresívna psychóza, depresia, Parkinsonova choroba, schizofrénia a takisto väčšie riziko drogovej závislosti.

Skupina A:

 1. Pri strese má tendenciu produkovať viac adrenalínu, ale má aj najvyššiu schopnosť ho rozkladať a eliminovať.
 2. Prirodzene má najvyššie hladiny kortizolu v organizme a má tendenciu k jeho nadprodukcii pri vystavení sa stresu, čo spôsobuje nadmerne intenzívne reakcie na stres.
 3. Tento „kortizolový problém“ zároveň spôsobuje, že krvná skupina A sa dlhšie a ťažšie dostáva zo stresu.
 4. Taktiež to súvisí s poruchami spánku, potlačovanou úzkosťou, hystériou, introvertnosťou, zvýšenou hustotou krvi či zníženou imunitou. Vysoké hladiny kortizolu vedú tiež k rýchlejšej pretrénovanosti.
 5. Problémy s kortizolom môžu vysvetliť abnormálne zvýšený výskyt určitých druhov rakoviny u krvnej skupiny A, a tiež zvýšený výskyt srdcovo-cievnych ochorení u tejto skupiny.
 6. Okrem toho, krvná skupina A častejšie trpí takzvanou obsedantne kompulzívnou poruchou (OCD), metabolickým syndrómom (inzulínová rezistencia/cukrovka typu 2, zvýšený LDL cholesterol a nízky HDL cholesterol, zvýšené triglyceridy, vysoký krvný tlak a obezita), senilnou demenciou alebo Alzheimerovou chorobou.

Skupina B:

 1. Po skupine A má druhú najvyššiu prirodzenú hladinu kortizolu a tiež schopnosť jeho nadprodukcie pri strese.
 2. Ľudia so skupinou B majú tendenciu byť veľmi emotívni a sú citlivejší na nerovnováhu spôsobenú stresom. Zároveň však vynikajúco reagujú na techniky redukujúce stres ako meditácia, predstavivosť (vizualizácia) a relaxácia.
 3. Úžasná schopnosť skupiny B dostať sa do rovnováhy súvisí so schopnosťou rýchlo odbúravať oxid dusnatý, čo priaznivo pôsobí pre kardiovaskulárny systém.
 4. Oxid dusnatý (NO) je dôležitá látka, ktorá je schopná modifikovať mnohé biologické procesy vrátane nervového a imunitného systému. Oxid dusnatý je molekula s veľmi krátkym životom, asi 5 sekúnd, a je dôležitým komunikačným prostriedkom medzi nervovým a imunitným systémom alebo medzi kardiovaskulárnym a rozmnožovacím systémom. NO sa uvoľňuje, keď sa aminokyselina arginín mení na aminokyselinu citrulín. Kvôli krátkodobosti života musí byť neustále vyrábaný, čo je dosiahnuté premenou jeho prekurzoru – arginínu.
 5. Predpokladá sa, že gén pre proenzým arginosukcinát syntetázu (ASS), ktorý je kriticky zodpovedný za recykláciu arginínu, má súvislosť s alelou pre antigén skupiny B. Gén pre tento enzým leží totiž v blízkosti génu 9q34, čo je adresa génu krvnej skupiny. Inak povedané, schopnosť prispôsobovať premenu arginínu na oxid dusnatý  je ovplyvnená génom, ktorý leží hneď vedľa génu pre krvnú skupinu.
 6. V stave nerovnováhy môže mať krvná skupina B nadmerné reakcie na stres a zažívať extrémnu únavu, depresiu či stratu motivácie. To posledné spolu s frustráciou a letargiou môžu zažívať osoby s krvnou skupinou B najmä vtedy, ak veci nejdú podľa ich predstavy.

Skupina AB:

 1. V reakciách na stres má krvná skupina AB bližšie k skupine 0, čo je anomália, pretože v mnohých iných ohľadoch sú vlastnosti AB podobné skôr skupine A.
 2. Je to kvôli nižšej hladine MAO, čo spôsobuje zvýšené hladiny katecholamínov pri strese. Prejavuje sa to tendenciou k pocitom hnevu a ohrozenia v kontakte s cudzími ľuďmi, nerovnováhou dopamínu a extrémnou introvertnosťou.
 3. Vďaka prítomnosti antigénu B má skupina AB veľkú schopnosť rýchlo odbúravať oxid dusnatý a tiež má veľkú schopnosť zotaviť sa zo stresu pomocou duševných procesov ako meditácia, vizualizácia a pod.
 4. Avšak v stave nerovnováhy môže mať skupina AB prehnané reakcie na stres.
 5. Skupina AB zažíva veľmi silné emócie, čo môže mať svoje následky, pretože najnebezpečnejšou tendenciou skupiny AB je skrývanie svojich emócií, hlavne zlosti a nevraživosti

Ako som písal vyššie, prepojenie stresu a krvných skupín nemusíte brať ako dogmu. Pokiaľ žijete spokojný, vyrovnaný a šťastný život, tak na vás nemusí mať toto prepojenie žiadny vplyv. V prípade pravidelného stresu však myslite na vaše genetické predispozície k určitým stresovým reakciám. Môže to byť kritická časť pre vaše zdravie. Preto skúste porozmýšľať, či na vás pasujú niektoré z vyššie uvedených charakteristík.

Ako zvládať stres alebo skôr, ako sa mu vyhnúť úplne?

Na tému stres a jeho zvládanie existujú tony kníh, programov a rôznych techník. Niektoré fungujú lepšie a iné horšie. Známa je napríklad tzv. EMT – Emotion Freedom Technique, čo je technika psychologickej akupresúry. Táto technika vám pomôže:

 • Odstrániť negatívne emócie
 • Redukovať chute a túžbu na určité nevhodné jedlá
 • Redukovať alebo eliminovať bolesť
 • Implementovať pozitívne ciele

Ja osobne som však skôr zástanca názoru, že každý človek by mal byť prirodzene šťastný, a preto väčšine stresorov rovno predchádzať, alebo ich rýchlo hodiť za hlavu. Preto si myslím, že žiadne konkrétne prepracované techniky nie sú potrebné, aj keď môžu mať vynikajúce výsledky. Stačí, keď sa naučíte obchádzať stres, alebo mu správne čeliť.

Ako môžete obísť stres? Napríklad tak, že sa stanete finančne gramotný, čo vás naučí narábať s peniazmi, takže nebudete sa nimi časom vôbec trápiť. Taktiež sa môžete naučiť určité techniky a zaviesť vlastné funkčné systémy, ktoré vám pomôžu riešiť konfliktné situácie a dilemy. Podobne sa môžete naučiť myslieť pozitívne a zaujať pozitívny postoj.

Možností je veľa. Z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že nie je sranda byť pozitívny pri finančných, zdravotných a vzťahových problémoch. Určite nie dlhodobo. Avšak keď sa naučíte správne myslieť a konať, tak sa to nielen že dá, ale k týmto situáciám buď ani nepríde, alebo časom zmiznú, pretože ich vyriešite správnymi metódami a činmi, ako je napríklad vyššie spomínaná finančná gramotnosť.

Kde sa môžete naučiť tieto metódy a postupy? To je jednoduché. Napríklad v správnych knihách od ľudí, ktorí si týmito problémami už dávno prešli a naučili sa ich riešiť alebo im predchádzať. Takýchto kníh je také množstvo, že ich za celý život ani všetky neprečítate. To však vôbec nie je potrebné, pretože jediné čo potrebujete, je vytvoriť si správne návyky, čo vám zaberie približne 30 až 90 dní, a potom to už ide postupne samo.

Na druhej strane, niekto prečíta skoro všetky takéto knihy a nikdy sa ich nenaučí používať, zatiaľ čo niekto prečíta iba pár, ale hneď ich zavedie do praxe. A to nehovorím o tom, že niektoré knihy o pozitívnom myslení sú veľmi prehnané a nestačí pozitívne myslieť.

Mne osobne veľmi pomohli napríklad knihy od Iva Tomana, Briana Tracyho, Roberta Kiyosakiho, Josepha Murphyho, Dana Millmana, Maxwella Maltza, Napoleona Hilla, Jacka Canfielda, Paula Coelha, Dalea Carnegieho, Georga S. Clasona či Og Mandina.

Taktiež veľmi inšpiratívnou knihou môže byť kniha od Nicka Vujičiča, ktorý nemá nohy a ani ruky a napriek tomu vybudoval úspešnú firmu a rozdáva radosť a motivuje ľudí na celom svete. Jeho príbeh len dokazuje, že ktokoľvek môže dokázať čokoľvek, keď má silnú vnútornú motiváciu. Nick si svoj život napriek všetkému skrášlil a vytvoril si vlastnú budúcnosť.

Tretiu časť článku si môžete prečítať tu.

Zaujal Vás tento článok?

Tak mu prosím dajte like a zdieľajte ho so svojimi priateľmi.

Máte nejakú otázku, názor alebo iný pohľad na vec?

Napíšte mi ich do komentárov...

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov