MARTIN CHUDÝ

Začni žiť život podľa svojich predstáv

Moja vízia UVEDOMELÉHO ČLOVEKA

Kam smeruje súčasný svet?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo ako ľudská bytosť reálne potrebujete? Je to hlavne voda, vzduch a jedlo. Nič viac k prežitiu ako človek nepotrebujete. K tomu môžeme pridať oblečenie, prístrešie a oheň, aby sa nám žilo ľahšie a bezpečnejšie.

Všetky tieto potreby nám dokáže zabezpečiť príroda. Poskytuje nám pôdu, vďaka ktorej si môžeme vyprodukovať potraviny. Poskytuje nám vzduch, vodu a materiály na výrobu rôznych vecí. A všetko nám dáva paradoxne úplne zdarma. Dokonca čím lepšie sa k nej správame a žijeme v súlade s jej pravidlami, o to kvalitnejšie potraviny, vodu, vzduch a materiály nám poskytuje. Príroda je preto niečo ako naša matka. Je to matka všetkého, čo existuje na planéte Zem.

Ľudia si však prírodu z nejakého dôvodu rozdelili a privlastnili si ju, akoby boli jej stvoritelia. Človek sa začal hrať na viac než v skutočnosti je – súčasť prírody. Preto si ľudia postupne vymysleli štáty, zákony, pravidlá, peniaze, pozemky a majetky. Nakoniec aj to jedlo, vodu a už takmer aj vzduch si ľudia sprivatizovali a tvária sa, že im patrí celá planéta. Dokonca prostredníctvom daní a odvodov platíme vôbec za to, že existujeme.

V poriadku, už nežijeme v dobe kamennej a nechceme len prežiť. Ľudia v priebehu histórie vymysleli množstvo skvelých vecí, ktoré nám uľahčujú život a urýchlili našu evolúciu. Naučili sme sa využiť zdroje prírody vo svoj prospech a vytvorili viacero úžasných miest pre život.

V tomto smere majú význam aj niektoré zákony a vlastníctvo pôdy, ktoré umožňujú výrobcom produkovať výrobky rôzneho druhu. Vďaka tomu nemusíme produkovať vlastné jedlo, prístrešie či oblečenie, ale jednoducho si ich kúpime. V tomto systéme majú do určitej miery zmysel aj dane a odvody, pokiaľ sú využívané v prospech ľudí a spoločnosti.

Žijeme teda úplne v inej dobe, ktorej sa musíme z väčšej časti prispôsobiť, pretože doba sa nikdy neprispôsobí nám, aj keď každý z nás ju trocha formuje a pomáha vytvárať. Dovolím si tvrdiť, že žijeme v zaujímavej dobe, v ktorej máme obrovské množstvo príležitostí a možností.

Avšak nie je všetko tak skvelé ako to môže navonok vyzerať. Žijeme v dobe, v ktorej príliš veľa ľudských myslí ovládlo ich EGO a títo ľudia sa stali otrokmi svojej mysle a túžob. Preto chcú títo ľudia stále viac než majú (moci, peňazí, majetkov, hmotných vecí, oblečenia, slávy, jedla, zábavy) a stali sa na tom závislými.

Napriek “úžasnej” dobe, v ktorej žijeme, nemali nikdy psychiatri, psychológovia, psychoanalytici či lekári viac práce než v súčasnosti. Pretože napriek tomu, čo všetko ľudia majú, tak sú nešťastní. Stačí sa s ľuďmi porozprávať a rýchlo zistíte, že im niečo v živote chýba a chceli by mať niečo, čo nemajú. Keď to však získajú, chcú niečo ďalšie a tento cyklus sa stále dokola opakuje.

Tieto túžby v nich vyvoláva ich ego (falošné JA), ktorého budovanie podporuje najmä súčasný kapitalistický systém. Ego má neustálu potrebu niečo vlastniť, aby mali ľudia pocit, že „niekým sú“ a ideálne, že sú „viac“ než niekto iný, pretože ego sa neustále s niečím porovnáva. Všetko je to však len ilúzia a táto cesta je začarovaný kruh, ktorý nikdy nevedie ku skutočnému šťastiu.

Príliš veľa ľudských myslí ovládlo ich EGO a títo ľudia sa stali otrokmi svojej mysle a túžob.

V súčasnosti žijeme vo svete, kde by každý človek mohol dostávať dostatok kvalitného jedla, vody, oblečenia, zábavy a rôznych hmotných vecí, aby mohol žiť spokojný, pohodlný a zábavný život. Ľudia vytvorili svet nadbytku a ak by chceli, mohli by žiť v mieri, tolerancii, rešpekte a láske. Celý svet by mohol žiť v jednote a navzájom si pomáhať vytvárať úžasný svet plný radosti, zábavy a šťastia.

Napriek týmto možnostiam svet takto nefunguje. Otázka teda znie prečo? Prečo v mene moci, postavenia, majetkov, peňazí alebo slávy sú ľudia schopní ubližovať si navzájom viacerými spôsobmi? V konečnom dôsledku však najviac ubližujú sami sebe svojimi myšlienkami, činmi, životným štýlom alebo stravou, ktorú konzumujú.

Ľudská spoločnosť ako celok v súčasnosti klesá pomaly ku dnu, a to napriek mnohým pokrokom, ktoré sa počas histórie udiali. Ľudia neustále ničia prírodu a životné prostredie, ubližujú druhým ľuďom a zvieratám, konzumujú podradnú stravu, ktorá ich robí ťažko chorými, okrádajú sa navzájom a vedú nezmyselné vojny, v ktorých zomierajú milióny ľudí. Toto sú znaky vyspelej spoločnosti?

Pritom evolúcia ľudí dostala až tak ďaleko, že už nemusia bojovať o zdroje, ale môžu si navzájom pomáhať zabezpečiť dostatok všetkého, čo potrebujú – jedla, vody a materiálov pre výrobu potrebných vecí. A to v tej najvyššej kvalite a v súlade s pravidlami prírody, na ktorej sú jednoducho závislí. Každý by mohol mať čokoľvek, čo by potreboval a to dokonca zdarma, pretože dnešné technológie to umožňujú. Áno, čítate správne, dnes môžeme žiť v takomto svete.

Prečo to potom ľudia nerobia? Prečo o tie zdroje stále bojujú? Prečo vymenili výživné jedlo, čistú vodu a vzduch, všetky zdarma poskytované prírodou, za podradné jedlo a znečistenú vodu a vzduch, za ktoré dokonca platia? Prečo chcú ovládať druhých ľudí a mať moc, peniaze a majetky? Prečo sa chcú neustále odlišovať a byť „lepší“ než druhí ľudia? A prečo sú kvôli tomu ochotní ubližovať druhým ľuďom, alebo ignorovať ich utrpenie?

Odpoveď je pomerne jednoduchá (ale ťažšie napraviteľná) – pretože ľudia sú príliš ovládaní svojim egom.

A to do takej miery, že ohrozujú vlastné prežitie svojho druhu. Výstižne to zobrazuje dokumentárny film Home, ktorý odhaľuje, ako sa ľudstvo rúti do vlastnej záhuby kvôli svojej chamtivosti. Na konci tohto storočia už tu nemusíme ani byť, pretože míňame svoje zdroje rýchlejšie, než ich príroda stačí obnovovať.

Netvrdím, že byť občas egoistický a potešiť svoje ego je niečo zlé a znamená to byť zlým človekom. To určite nie. Vďaka egu ľudia urobili množstvo pokrokov a vybudovali v mnohých oblastiach lepší svet. Sám ako profesionálny športovec viem, že bez zapojenia ega by som nedosiahol veľa športových úspechov. Ak by som úplne vypojil svoje ego, netúžil by som ani hrať futbal, pretože túžba nemôže existovať bez ega a ego bez túžby.

Podľa môjho názoru by ľudia mali v dnešnom svete využiť aj svoje ego a snažiť sa urobiť pomocou neho lepší svet tým, že urobia niečo prospešné v prvom rade pre seba. Vďaka tomu budú môcť následne pomôcť iným ľuďom, spoločnosti a nakoniec celému svetu.

Dajte si však pozor, pretože čím vyššie ego stúpa, tým hlbšie klesá duša. A ego mnohých ľudí vystúpilo tak vysoko, že sú ochotní ubližovať a ničiť čokoľvek, čo im stojí v ceste za pomyselným úspechom a mocou. Preto udržte svoje ego pod kontrolou a udržte ho v službách vášho vedomia. Inak budete len ďalším otrokom svojej mysle.

Ľudská spoločnosť ako celok v súčasnosti klesá pomaly ku dnu, a to napriek mnohým pokrokom, ktoré sa počas histórie udiali.

Ste skutočne slobodný človek?

Dovolím si tvrdiť, že drvivá väčšina ľudí nemá v dnešnej dobe slobodnú myseľ. Prečo? Je to jednoduché, uvediem niekoľko príkladov. Slobodnú myseľ nemá tá osoba:

 • Ktorej veľmi záleží na tom, čo povedia ostatní ľudia o nej a ťažko nesie to, ak o nej hovoria z jej pohľadu negatívne veci, pretože to berie osobne.
 • Ktorá sa musí každé ráno pekne obliecť, upraviť, učesať a navoňať len preto, aby nemala pocit menejcennosti. Proste sa chce hrať na niekoho iného a väčšinou si to ešte nafotí a zverejní na sociálnych sieťach.
 • Ktorá si kupuje drahé veci, autá alebo dovolenky len preto, aby zapôsobila na niekoho iného, alebo mala pocit nadradenosti.
 • Ktorá hlboko verí v nejakého Boha a náboženstvo a robí všetko v súlade s jeho pravidlami. Obmedzuje samého seba len na základe toho, čo povedia údajní poslovia daného Boha a čo je napísané v nejakej náboženskej knihe, ktorú možno ani daná osoba nečítala.
 • Ktorá je na niečom silno závislá, alebo niečím posadnutá.
 • Ktorá sa silno stotožňuje s nejakým štýlom, vierou, značkou, názorom alebo presvedčením.
 • Ktorá slepo nakupuje výrobky na základe tvrdení v reklamách.
 • Ktorá slepo počúva niekoho rozkazy, alebo dodržuje pravidlá nastolené niekým iným, napríklad štátom či systémom.

Myseľ týchto ľudí žije vo väzení, pretože je stále niečím zamestnaná, s niečím stotožnená a nejako obmedzená. Uznávam, že myseľ každého z nás je občas trochu zotročená a niečím obmedzená. To nám niekedy dokonca môže pomôcť dosiahnuť naše ciele, takže to môže mať svoje výhody. Záleží aj v čom, do akej miery a ako dlho je naša myseľ zotročená. Či vďaka tomu pomôžeme sebe alebo niekomu inému, alebo naopak ublížime.

Ak je napríklad niekto závislý na upratovaní a neznáša neporiadok, nemá to pre neho a spoločnosť také následky, ako keď bude závislý na jedle, alkohole, drogách alebo moci. Ak je niekto kresťan či moslim a žije slušný život, nie je to pre neho a spoločnosť tak negatívne, ako keď bude násilník, ktorý si chce násilím na druhých dokazovať svoju nadradenosť (alebo skôr kompenzovať pocit menejcennosti).

Vo svojej podstate sa však nikto nenarodil so zotročenou mysľou. Nikto sa nerodí ako žid, kresťan, moslim, hinduista, republikán, liberál, demokrat, fašista či komunista. Ak by ste sa narodili v Indii, budete pravdepodobne hinduista, ak vo väčšine Európy, budete kresťan a ak v Izraeli, s veľkou pravdepodobnosťou budete žid. Ak by ste bol rodený Ind adaptovaný kresťanmi už v útlom detstve, budete skôr kresťan než hinduista. Proste o tom rozhodne vaše prostredie, ale to nie je vaše pravé JA.

Nikto sa nerodí ani s nenávisťou, závisťou, rasizmom, pomstychtivosťou, nepriateľstvom, hnevom či chamtivosťou. Máme v sebe určité gény a inštinkty, ale už ich nemusíme zapájať v takej miere, pretože môžeme prežiť bez toho, aby sme niekomu ubližovali. Napriek tomu ich často zapájame a preto závidíme, nenávidíme, hneváme sa a ubližujeme. Prečo to stále robíme aj keď už nemusíme?

Pretože súčasný systém tak nastavuje ľudí s veľkým prispením rodičov, učiteľov, médií a prostredia, v ktorom vyrastajú. Oni všetci už v malých deťoch vytvárajú obmedzujúce presvedčenia a realitu vo veľkosti krabice. Vytvárajú pre ich myseľ väzenie a oni tak slepo nasledujú naučené vzorce bez akéhokoľvek spochybňovania.

Ľudský mozog je totiž veľmi plastický a naše názory nikdy nie sú „naše“. Človek je vždy produktom svojho prostredia a tým myslím všetko, s čím sa dostáva do kontaktu.

Ak bude niekto vyrastať medzi násilníkmi a bude násilie sledovať aj v televízii, s veľkou pravdepodobnosťou bude tiež násilník. Ak bude niekto vyrastať v rodine s nízkou inteligenciou rodičov a kvôli tomu sa nebude vzdelávať a bude sledovať len primitívnu zábavu v televízii, potom aj z neho s veľkou pravdepodobnosťou vyrastie človek s nízkou inteligenciou a obmedzenými názormi. Preto neexistujú dobrí a zlí ľudia, existujú len ľudia, ktorí boli naprogramovaní k určitému správaniu svojim prostredím.

Súčasný systém sa poctivo stará o to, aby boli ľudia už v detstve naprogramovaní k správaniu, ktoré neohrozí fungovanie systému. K tomu potrebuje, aby boli ľudia hlúpi a mali nízku inteligenciu. Pretože sloboda prichádza s múdrosťou a žiadny štát nechce, aby boli jeho ľudia múdri a slobodní, pretože takých ľudí nemôžete ovládať.

Slobodný človek radšej zomrie než by mal byť otrokom. V momente, keď zmúdriete a začnete používať svoju inteligenciu a vedomosti, začnete byť nebezpečný pre systém, pre spoločnosti, náboženstvá, národy a pre tých, ktorí sú pri moci.

Neexistujú dobrí a zlí ľudia, existujú len ľudia, ktorí boli naprogramovaní k určitému správaniu svojim prostredím.

Avšak pozor, ľudia sa múdrymi nestávajú v školách a na univerzitách. Tie vždy slúžia niekomu inému pre jeho účely a z nich väčšinou vychádzajú ľudia s dlhšími menami a väčším egom, ale o to menej slobodnou mysľou.

Vychádzajú odtiaľ často otroci systému, ktorí slepo nasledujú pravidlá niekoho, kto má z toho prospech. Z takých ľudí sa často stávajú roboti, ktorým neustále rastie ich ego, ale pritom len poctivo pracujú pre systém, ktorý ich paradoxne nakoniec zničí. 

Podľa duchovného učiteľa Osha je vedomosť stav mimo mysle. Múdrosť je podľa neho stav bez mysle. Inak povedané, je to stav bytia, v ktorom človek prejavuje svoje pravé JA. V tomto stave ste slobodný.

S týmto názorom čiastočne súhlasím, ale zároveň si myslím, že v dnešnej dobe je potrebné aj myslieť. A to sám za seba a kriticky, pretože je potrebné neustále spochybňovať svoje názory. K tomu je potrebné sa vzdelávať, pretože moja skúsenosť hovorí, že čím viac človek získa informácií, vedomostí a hlavne skúseností v nejakej oblasti, o to správnejšie rozhodnutia môže urobiť.

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ak by som nemal toľko vedomostí a skúseností v oblasti výživy, možno by som rovnako ako zmanipulovaná väčšina konzumoval spracované potraviny, fast food a iné podradné jedlo. Alebo by som sa stal vegánom v domnienke, že je to tá najzdravšia strava pre moje telo.

V prvom prípade by to nebolo preto, že som zlý človek, ale preto, že by som nemal dostatok informácií o tom, čo je prospešné pre moje telo a tým pádom aj pre môj celý fyzický život. A v druhom prípade by som si naivne myslel, že tým pomáham svojmu zdraviu a životnému prostrediu, pretože by som nepoznal určité podrobnosti a informácie o ľudskom tele a životnom prostredí.  

Takže by som bol ľahko manipulovateľný a vôbec by som nespochybňoval to, čo mi o výžive povedia médiá, rodina či priatelia. Zároveň by ma asi nikdy nenapadlo, že čokoľvek čo je povolené predávať v obchodoch môže poškodzovať ľudské zdravie. Preto by som v oblasti výživy kráčal s davom a konzumoval priemyselne spracované potraviny, alebo sa stal vegánom ako opačný extrém. Keďže však mám v tejto oblasti oveľa viac vedomostí a skúseností než bežná populácia, kráčam proti prúdu aj za cenu výsmechu a narážok.

Sloboda prichádza s múdrosťou a žiadny štát nechce, aby boli jeho ľudia múdri a slobodní, pretože takých ľudí nemôžete ovládať.

Väčšina ľudí bohužiaľ takto nepremýšľa. Namiesto toho žijú v pomyselnej krabici (väzení), ktorú im vytvorilo ich prostredie. Niekto v menšej, iný vo väčšej, ale stále je to krabica. Akonáhle vyznávate nejaké náboženstvo, musíte sa riadiť jeho pravidlami, inak nie ste správny kresťan, moslim či žid. Preto žijete v krabici, kde je vaša realita obmedzená podľa pravidiel vášho vyznania.

Ak máte nejaké politické presvedčenie, tak súhlasíte s jeho názormi a tým obmedzujete svoju myseľ. Ak ste vyštudoval nejakú školu a slepo dôverujete tomu, čo vás tam naučili, tak tiež obmedzujete svoju myseľ. V oboch prípadoch žijete v krabici, alebo lepšie povedané, vaša myseľ v nej žije. Niekedy to nemusí byť na škodu, ale vždy je vhodné nechať si aspoň jednu stranu krabice otvorenú, aby vaša myseľ nebola úplne obmedzená.

Mnohým ľuďom však vyhovuje život v krabici, pretože nemusia prevziať zodpovednosť za svoje činy. Jednoducho svoje činy, zlyhania a neschopnosť hodia na svoje náboženstvo, politický názor alebo nadriadeného. Takto svoje činy a ich následky ospravedlňujú vojaci, lekári, právnici, učitelia, policajti, exekútori či ľudia s chronickými ochoreniami. Nestačím sa diviť, keď počujem vety ako, bol to rozkaz, taký je zákon, to je stanovený postup, to by som už nemohol nič jesť, prečo to potom predávajú, to nie je moja vina, atď.

Lenže ľudia neboli stvorení pre život v krabici, aspoň v to dúfam. Preto musíte oslobodiť svoju myseľ a byť ochotný nechať do nej preniknúť čokoľvek, len tak môžete byť slobodný. Nemusíte predsa súhlasiť so všetkým, čo vám iní povedia, čo sa dozviete v TV, rádiu, novinách, časopise, škole, práci alebo kostole.

Tiež nemusíte súhlasiť s tým, čo odporuje tvrdeniam v TV či novinách a niekto nazýva konšpiračnými teóriami. Nič z toho nemusíte prijať ako svoju realitu. S ničím sa nemusíte stotožniť. Ponechajte svoju myseľ slobodnú a otvorenú čomukoľvek.

Dokonca vám odporúčam pravidelne spochybňovať vaše vlastné názory a presvedčenia, čo vám umožní získať nové vedomosti. A hlavne získavajte vlastné skúsenosti. Pamätajte si, len to, čo sami prežijete, je skutočne vaše.

Staňte sa Uvedomelým Človekom

Súčasný svet sa pomaly, ale s istotou rúti do záhuby. Svet, v ktorom sú ľudia otrokmi finančného systému a vedú medzi sebou nezmyselné vojny o moc, majetky, peniaze a zdroje. Svet, v ktorom vládnu nadnárodné korporácie a malé skupiny ľudí, ktoré prostredníctvom nastrčených politikov hýbu svetom podľa svojich potrieb. Svet, v ktorom je hlavný cieľ produkovať zisk aj za cenu ničenia životného prostredia a poškodzovania prírody. Svet, v ktorom prevláda chudoba, zadlženosť, hlad, násilie a utrpenie.

Vo svojej vízii vidím Uvedomelý Svet, v ktorom žije UVEDOMELÝ ČLOVEK – šťastný a slobodný. Je to svet plný lásky, radosti, zábavy, hojnosti, prosperity a mieru.

 • Je to svet, v ktorom celé ľudstvo napreduje v mieri a jednote a spravodlivo sa delí o svoje zdroje, pretože tie patria všetkým obyvateľom planéty Zem (a to nielen ľudom).
 • Je to svet, v ktorom ľudstvo využíva najmodernejšie technológie a vedecké poznatky vo svoj prospech, aby každý človek dostával výživné jedlo, čistú vodu, potrebné vzdelanie, prístrešie, oblečenie a čokoľvek, čo potrebuje k pohodlnému a zábavnému životu.
 • Je to svet, v ktorom ľudia žijú v harmónii s prírodou a v udržateľnom systéme, ktorý podporuje životné prostredie.
 • Je to svet, v ktorom ľudia využívajú svoj maximálny potenciál a robia to, čo ich skutočne baví a v čom sú dobrí.

Páčilo by sa vám žiť v takomto svete? Mne áno, a preto som sa stal Uvedomelým Človekom, ktorý buduje Uvedomelý Svet.

Pozor, nehovorím o svete, v ktorom vládnu iní ľudia podľa nových pravidiel. Nehovorím o “Novom Svetovom Poriadku”, alebo niečom podobnom, kde malá skupina ľudí ovláda masy, dokonca aj keby to robili úplne novým spôsobom. To by bola len zmena režimu a každý, kto chce vytvoriť nejaké organizácie, filozofie, hnutia a ideológie sa nakoniec dostane do pasce, pretože bude obmedzený svojimi novými pravidlami.

Hovorím o svete, ktorý vybudujú uvedomelí ľudia prirodzene svojim správaním a uvedomelým myslením. Svete, v ktorom nebude potrebných toľko zákonov a v ktorom ľudia dostanú voľnosť, aby mohli využiť svoj maximálny potenciál. Hovorím o svete, v ktorom žije jedna veľká uvedomelá spoločnosť, ktorá nepotrebuje žiadne náboženstvá, ideológie, politické hnutia alebo štátne hranice.

Všetky štáty vytvorili len ľudia a vďaka tomu vznikli politici. Bez štátov nie sú potrební politici, premiéri, prezidenti alebo králi. Bez hraníc a náboženstiev nie sú potrebné vojny o zdroje, územia alebo presadzovanie svojej ideológie. Bez náboženstiev nie sú potrební pápeži a iní zvolení „vodcovia“.

Uvedomelý Človek si všetky tieto fakty uvedomuje a preto ho nemožno ovládať. Ako sa môžete aj vy stať Uvedomelým Človekom? Je to tak jednoduché, len buďte sami sebou. Objavte svoje pravé Ja a osloboďte sa z väzenia svojej mysle a od všetkých obmedzení, ktoré vám spoločnosť stanovila.

Počúvajte svoje srdce a konajte a hovorte tak, ako to v daný okamih cítite. Prestaňte žiť život niekoho iného a prestaňte odovzdávať svoj život do cudzích rúk. Prevezmite zaň zodpovednosť a žite podľa vlastných pravidiel.

Buďte rebel, ktorý je absolútne slobodný, pretože má slobodnú myseľ, ktorá nie je obmedzená žiadnou dogmou, vierou, presvedčením, predsudkami, náboženstvom, ideológiou, zákonom, postavením, povolaním, rasou alebo národnosťou.

 • Rebel nechce nikoho ovládať, zničiť alebo mu akokoľvek ublížiť.
 • Rebel nemá žiadnych nepriateľov a s nikým nebojuje, preto nemá žiadny strach.
 • Rebel sa od všetkého oslobodzuje, aby mohol rásť a naplniť svoj osud.
 • Rebel nežije minulosťou a ani budúcnosťou, ale žije pre prítomnosť a medituje pre budúcnosť.
 • Rebel je tvorca a zároveň vedec, ktorý vedie svoj vnútorný výskum. 
 • Rebel je vizionár, ktorý sa stáva svojou vlastnou víziou a premieňa ju na skutočnosť.

Rebel nie je revolucionár, ktorý chce organizovane, vynútene a násilne zmeniť spoločnosť a bojuje „proti“ niečomu. Rebélia je nenásilná a je „za“ niečo. Rebélia vychádza z lásky, pokoja, porozumenia a súcitu. Paradoxne, práve rebel je skutočný revolucionár a nábožensky založený človek, ktorý však nezakladá žiadne organizácie, hnutia ani cirkvi a nemá žiadnych nasledovníkov.

Uvedomelý Človek je v mojej vízii rebel, ktorý je sám sebou a to znamená v každom okamihu niečo iné. Nie je to jeden typ človeka, ktorý sa drží nejakej novej filozofie (ani mojej vlastnej). Každý rebel má svoju vlastnú filozofiu. Viac o rebélii si môžete prečítať v knihe OSHA s názvom Žiť podľa vlastných pravidiel.

„Ľudia môžu byť šťastní iba jedným spôsobom – ak sú sami sebe verní a žijú autenticky. Vtedy z nich vyviera prameň šťastia a žijú naplno“

OSHO

Prevezmite zodpovednosť za svoj život a žite podľa vlastných pravidiel.

Začnite od seba

Stať sa rebelom si vyžaduje transformáciu vedomia. Počas tohto procesu oslobodíte svoju myseľ a objavíte svoje pravé Ja. Vtedy nájdete skutočné šťastie vychádzajúce z vášho vnútra. V tomto okamihu sa stanete Uvedomelým Človekom, ktorý buduje Uvedomelý Svet. Vo svojej vízii to vidím jasne a zreteľne.

 • Vidím ľudí, ktorí žijú prítomnosťou a využívajú tak svoj potenciál naplno.
 • Vidím ľudí, ktorí navzájom spolupracujú a pomáhajú si vytvárať svet, v ktorom každý človek dostáva kvalitné jedlo, vodu, oblečenie, prístrešie a čokoľvek, čo ľuďom príroda ponúka alebo človek v priebehu histórie vytvoril, ale zároveň je to udržateľné pre životné prostredie.
 • Vidím ľudí, ktorí žijú na celom svete v mieri, úcte a rešpekte.
 • Vidím ľudí, ktorí slobodne vyjadrujú svoje myšlienky a nápady.
 • Vidím ľudí, ktorí sa nedelia podľa farby pleti, miesta narodenia a pohlavia.
 • Vidím ľudí, ktorí sa prestali obmedzovať nejakým náboženstvom a vierou, ale proste žijú v súlade s pravidlami prírody.
 • Vidím ľudí, ktorí sú jedna veľká spoločnosť a nedelia sa Američanov, Rusov, Číňanov, Slovákov alebo Arabov.
 • Vidím ľudí, ktorí môžu slobodne a zdarma cestovať po celom svete a všade im bude poskytnuté príjemné zaobchádzanie a všetko, čo budú potrebovať.
 • Vidím ľudí, ktorí produkujú a ponúkajú len výživné a čerstvé potraviny a iné výrobky v súlade s pravidlami prírody, aby to bolo udržateľné pre celé životné prostredie.
 • Vidím ľudí, ktorí vďaka konzumácii týchto výživných a čerstvých potravín majú fyzickú slobodu – štíhla postava, zdravé a funkčné telo, svieža a inteligentná myseľ, veľa energie.
 • Vidím ľudí, ktorí ak sa zrania alebo ochorejú, tak dostanú zdarma kvalitnú lekársku starostlivosť pomocou najlepšej dostupnej medicíny bez ohľadu na to, či bude prírodná alebo chemicky upravená. Proste dostanú to, čo najviac funguje a čo im skutočne pomôže bez spôsobenia nežiaducich vedľajších účinkov.
 • Vidím ľudí, ktorí žijú v súlade s prírodou a podporujú čisté životné prostredie, pretože si uvedomujú, že dýchajú vďaka prírode vzduch, konzumujú vďaka nej jedlo, pijú vďaka nej vodu, majú vďaka nej oblečenie, bývanie a rôzne materiálne veci. A kvalita všetkých týchto vecí závisí aj na čistote životného prostredia.
 • Vidím ľudí, ktorí neprejavujú prehnanú závisť, nenávisť, pomstychtivosť, žiarlivosť, hnev či zlosť, ale šíria radosť, dobroprajnosť, smiech, lásku, zábavu a pohodu.
 • Vidím ľudí, ktorí netvrdia, že majú v niečom pravdu, ale konštruktívne sa snažia nájsť fungujúce riešenia, ktoré budú v prospech celej spoločnosti.
 • Vidím ľudí, ktorí si neposilňujú svoje ego rôznymi myšlienkami, názormi, vierami či materializmom, ale sú vďační za všetko, čo majú.
 • Vidím ľudí, ktorí nie sú závislí na myslení, jedle, drogách ani ničom inom.
 • Vidím ľudí, ktorí nemajú komplex menejcennosti, nadradenosti, ani žiadne iné komplexy, a preto sa nemusia hnať za pomyselným úspechom, len aby sebe alebo niekomu inému niečo dokazovali. 
 • Vidím svet, v ktorom nie sú väzni, vrahovia a násilníci. V takom svete preto nie sú potrební vojaci a policajti, pretože nikto nebude predstavovať pre nikoho nebezpečenstvo.
 • Vidím svet, v ktorom deti a dospelí získavajú adekvátne vzdelanie, ktoré ich naučí potrebné zručnosti do života. Vzdelanie, ktoré v nich nevytvára žiadne obmedzujúce viery a dogmy, ale ponecháva ich myseľ otvorenú a zameriava sa na využívanie celého mozgového potenciálu. Vzdelanie, ktoré nie je zamerané, cez neustále opakovanie nepotrebného učiva, len na ľavú polovicu mozgu, v ktorej prevláda logika, racionalita, matematika, vzorce a detailnosť (čím je možné z ľudí ľahšie urobiť otrokov). Vzdelanie, ktoré rozvíja aj pravú polovicu mozgu, v ktorej sa nachádzajú pocity, kreativita, predstavivosť a spiritualita.   
 • Vidím svet, v ktorom ľudia v prvom rade skutočne žijú a nielen prežívajú, a v ktorom robia v živote to, čo ich baví a čo zároveň prináša prospech celej spoločnosti.
 • Vidím svet, v ktorom sa ľudia prirodzene zabávajú športom, tancom, spevom, sexom, filmom, hudbou či divadlom, a to bez akýchkoľvek hádok a konfliktov.
 • Vidím svet, v ktorom médiá píšu len pravdu a informujú ľudí o všetkých možných témach a udalostiach tak, ako sa skutočne stali.   
 • Vidím svet, v ktorom vedci hľadajú nové a lepšie riešenia pre mnohé oblasti života, ale vždy v súlade so zákonmi prírody a v prospech spoločnosti.
 • Vidím svet, v ktorom neexistujú pôžičky, úvery, hypotéky a dlhy, ale v ktorom všetci ľudia dostanú zdarma čokoľvek, čo budú potrebovať (možno je to svet bez peňazí).
 • Vidím svet, v ktorom ľudia dostanú všetky potrebné zdroje k tomu, aby mohli zrealizovať svoje nápady, ak nimi neohrozujú životné prostredie a sú v prospech spoločnosti.

Teraz ma môžete považovať za naivného idealistu a je to v poriadku. Pretože obmedzená myseľ si to nedokáže asi ani predstaviť. Napriek tomu netvrdím, že moja vízia Uvedomelého Sveta je ideálna a najlepšia. Určite by na nej bolo čo vylepšovať, avšak podstatné je, čo by to celému svetu prinieslo – mier, lásku, šťastie, radosť, zábavu, úctu a rešpekt.

Otázka teda znie: Čo vám bráni žiť v tomto Uvedomelom Svete? Súčasný systém? V poriadku, súhlasím, ale mám ďalšiu otázku: „Čo vám bráni správať sa a myslieť ako Uvedomelý Človek žijúci v Uvedomelom Svete?“

Musíte byť v súčasnom svete rasista, egoista, fašista, kresťan, žid, moslim, hinduista, demokrat, kapitalista, socialista, komunista alebo závidieť, žiarliť, nenávidieť, osočovať, klamať, ubližovať, konzumovať podradné jedlo, užívať lieky a robiť prácu, ktorá vás nebaví?

NIE, NIE a NIE! Preto máte voľbu a začať musíte od seba a práve teraz.

Ako vytvoriť Uvedomelý Svet?

V prvom rade je potrebné ľudí správne vzdelávať už od útleho veku a nevytvárať už deťom "život v krabici". Deti sú najľahšie tvarovateľné a preto je potrebné začať už od nich. Je potrebné v deťoch podporovať otvorenú a slobodnú myseľ. Podporovať v nich kreativitu, objaviť ich potenciál a rozvíjať ho. Dieťa by malo odmalička život spoznávať a nie byť obmedzené stovkami pravidiel. Rodičia, škola a spoločnosť by mu mali ukazovať rôzne cesty, ale nenútiť ho vydať sa len jednou z nich. 

Okrem toho, od útleho veku by sa mali deti učiť základy správnej výživy a životosprávy, aby počas života vedeli, aké potraviny im zabezpečia dlhý a zdravý život, vďaka čomu sa z nich stanú produktívnejší a šťastnejší ľudia. Zároveň by sa mali učiť ako si takú výživu zaobstarať (pestovanie, chov, spracovanie atď.), aby vedeli, odkiaľ jedlo pochádza a ako si ho môžu v prípade potreby vyprodukovať.

Tiež by mali deti poznať problematiku plytvania jedlom a inými zdrojmi a v mladom veku si uvedomiť, že planéta Zem má obmedzené zdroje a je potrebné ich adekvátne využívať. 

Deti by mali byť vedené k pravidelnej pohybovej aktivite (v škole aj rodine), pretože svoj potenciál nikdy naplno nevyužijú, ak budú obézne, unavené a budú trpieť problémami pohybového aparátu. V súčasnosti je detská obezita a pohybová negramotnosť alarmujúca a celú spoločnosť to stojí nemalé náklady (čas, peniaze, iné).  

Deti by mali tiež spoznávať prírodu a vedieť, v akom stave je naše životné prostredie, čo mu ubližuje a čo mu pomáha. A následne by sa mali učiť kroky, ako žiť tak, aby vytvárali vo svojom okolí zdravé životné prostredie a trvalo udržateľný systém.  

Myslieť by sme mali aj na vedu a technológie. Veda a výskum by mali byť súčasťou vzdelávania už na základných a stredných školách a žiaci by mali pochopiť, že veda je neutrálna a mala by z nej mať prospech celá spoločnosť (v súčasnosti to tak vždy nefunguje a vedou sa manipuluje v prospech zisku). 

Určite by týchto zmien v rámci výchovy detí mohlo byť oveľa viac, ale chcem podotknúť, že nič z toho, čo som uviedol o výchove detí neznamená, že majú byť obmedzené novými pravidlami. Naopak, cieľom tohto spôsobu vzdelávania je to, aby boli ľudia uvedomelejší a ich myseľ bola slobodnejšia. Keďže by mali viac vedomostí a skúseností v dôležitých oblastiach ich života, dokázali by sa lepšie rozhodovať. 

Nemuseli by si nakoniec zvoliť cestu napr. zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia, ale ak sa chcú skutočne sami adekvátne rozhodnúť, čo v živote chcú robiť a ako chcú žiť, musia získať dostatok vedomostí a skúseností. Ak si zvolia inú cestu, je to v poriadku, ale musia od mladého veku vedieť, aké následky to bude mať pre ich zdravie, život alebo spoločnosť. A to v súčasnosti väčšina ľudí absolútne netuší a preto sú ľahkou korisťou pre súčasný systém.

Súčasný školský systém, výchova v rodinách, masívna a zavádzajúca reklama v médiách či podstrkovanie rýchlokvasných "celebrít" ako vzorov pre správny životný štýl, u detí naopak vytvára skôr obmedzenú myseľ zameranú na seba. Takáto výchova a vzdelávanie budujú silné EGO, ale zároveň prehlbujú EGODIERU. Deti odmalička počúvajú čo je dobré, čo je zlé, čo je správne, čo je nesprávne, ako veci majú byť a ako nemajú byť, kto je ten dobrý a kto zlý, kto je úspešný a kto neúspešný. Takto im však vytvárame "život v krabici". 

Aj preto máme medzi sebou dnes toľko obéznych, chorých, nešťastných, finančne zruinovaných alebo zadlžených ľudí. Aj preto máme stále medzi sebou veľa rasistov, kresťanov, židov, moslimov, kapitalistov alebo komunistov. Nie je problém veriť v Ježiša a nechodiť do kostola. Nie je problém veriť v Aláha a nedodržiavať Ramadán. Nie je problém veriť v Islam a jesť bravčové mäso. Problém je to len pre tých, ktorí žijú v krabici.

Ak s vami niektoré názory a tradície z rôznych náboženstiev alebo filozofií prirodzene rezonujú, tak je v poriadku ich dodržiavať, ak vám to vyhovuje. Ale nemusíte sa kvôli tomu nálepkovať a "strkať do krabice" a prijať všetky názory a tradície daného smeru. Ak to urobíte, sami sa zotročíte.  

Uvedomelý človek má slobodnú myseľ a jeho ego nemá veľkú silu. Nenechá si nahovoriť, čo je zlé, čo je dobré a ako by mal žiť. Nenechá sa ovplyvniť rýchlokvasnými "celebritami" z médií. Rozhodne sa sám ako bude žiť a svoju filozofiu nebude nikomu nasilu vnucovať. Bude iným ukazovať určitú cestu, ale nikoho do nej nebude nútiť. To je pravý REBEL a takého človeka je ťažké ovládať nejakým náboženstvom, vládou či filozofiou.

Hojnosť pre všetkých

V dnešnej dobe sa väčšina ľudí naháňa za vecami, ktoré reálne ani nepotrebuje. Ľudia túžia po tom, čo majú iní (ich referenčná skupina) a často sú ochotní sa kvôli tomu zbytočne zadlžiť (luxusné auto a dom, exotická dovolenka, špičková elektronika, iný luxus, atď.). A to len kvôli tomu, aby si mohli dať pomyselnú masku na tvár a s pokryteckým úsmevom sa tváriť, že žijú šťastný život.

Bohužiaľ, takýto spôsob života vytvoril kapitalistický systém, v ktorom ide hlavne o zisk. Preto sme zaplavení reklamami na produkty, ktoré nepotrebujeme a ktoré nám často ničia zdravie alebo životné prostredie. Lenže predajcovia nás rôznymi technikami dokážu zmanipulovať, aby sme si mysleli, že danú vec potrebujeme a to hneď. A tak žijeme v konzumnej dobe, kde plytváme skoro všetkým, čo sa dá kúpiť. A my neprestávame nakupovať.

Preto navrhujem poskytnúť každému človeku hojnosť všetkého, čo v živote potrebuje aj nepotrebuje. Predstavte si, že by každý človek dostal pekný dom, auto, elektroniku, neobmedzene a zdarma by cestoval po celom svete, mal by zabezpečené výživné jedlo a kvalitné oblečenie koľko by len chcel. Dokonca by mohol mať peniaze (ak by ešte existovali), alebo aj zlato, diamanty a akékoľvek drahokamy. Jednoducho by dostal takmer všetko, čo by chcel, a to zdarma. Čo by to podľa mňa spôsobilo v spoločnosti, ak by to mal každý a vo veľkom množstve?

Ľudia by si uvedomili, že tieto veci im skutočné šťastie neprinesú, ale zároveň by im veľmi spríjemnili život a mnohé ich starosti súčasného života by zmizli. Všetky tie veci, ktorým ľudia dali hodnotu, by ju zrazu stratili, pretože všetko by bolo zdarma pre všetkých. Už by nikto neubližoval niekomu inému kvôli zdrojom, peniazom, majetkom a pozemkom, pretože každý by ich mal dostatok a všetko by patrilo všetkým. Už by sa nikto nemusel naháňať za pomyselným úspechom. Možno len pár posledných egoistov. 

V skutočnosti je nevyhnutné, aby sa stali ľudia bohatými, vzdelanými a inteligentnými. Pretože inak sa nemôžu stať prebudenými. Žiadny chudobný človek, ktorý pociťuje hlad, biedu, bolesť a nezažil radosti tohto sveta, sa nemôže prebudiť a stať sa Uvedomelým Človekom. Takýto človek môže byť len otrok nejakého náboženstva, kultu alebo štátu, ale nemôže sa prebudiť.

Možno sa vám to zdá bláznivé a uvedomujem si, že v súčasnom systéme nie je jednoduché vytvoriť tento spôsob života. Ak by sa napríklad dnes otvorili hranice každého štátu a mohol by ktokoľvek cestovať kamkoľvek, spôsobilo by to chaos a nepokoje, pretože niektorí ľudia by chceli nanútiť druhým ľudom ich náboženstvo, vieru, zákony a pravidlá.

Ak by však boli všetci ľudia slobodní, ako si to predstavujem vo svojej vízii, nikto by nechcel nikomu nič nanútiť a žiadne náboženstvá a takmer žiadne zákony by ani neboli potrebné. Takmer nikto by totiž nepredstavoval pre nikoho nebezpečenstvo. Keďže by sa v spoločnosti našli asi aj psychicky chorí ľudia, určité zákony by museli byť stanovené a týmto ľuďom by spoločnosť primerane pomáhala. Ale ostatní by žili spokojný a šťastný život. 

Ďalšia otázka však znie, či by všetci ľudia chceli takýto svet, pretože by buď prišli o svoje postavenie a moc, alebo by sa nemohli hnať za pomyselným úspechom. V oboch prípadoch by si tým už nemohli posilňovať ich egá, čo je síce aj tak slepá ulička, ale oni sú na tom proste závislí. Zamyslite sa, jedného dňa váš ľudský život skončí a koho potom bude zaujímať, čo ste kedy „mali a dokázali?“ NIKOHO! Všetko je to len ilúzia. Maximálne sa stanete poznámkou v nejakej učebnici, ale inak to bude každému jedno.

Samozrejme, že si chcete život užiť a mať sa „lepšie“. Lenže keď dostanete zdarma všetky tie veci, kvôli ktorým tak tvrdo pracujete, aby ste ich mohli mať, čo vás bude motivovať? Život ako taký by vás mal motivovať a to už v tomto okamihu.

Mimochodom, príroda dala ľuďom, zvieratám a rastlinám na začiatku všetko zdarma a stále im to dáva. Tráva a stromy budú rásť aj bez ľudí. Rieky budú tiecť a vtáky lietať aj bez jediného človeka na Zemi. Takže ľudia kedysi začínali svoj život tak, že mali zdarma všetko, čo existovalo. Ľudia to však zmenili a vytvorili si peniaze, zákony a systémy.

To znamená, že v podstate nehovorím o nejakom novom svete, ale o vráteniu sa k pôvodnému svetu, ktorý bude vylepšený o doterajšie objavy. Hovorím o svete, v ktorom sú ľudia slobodní a kým takýto svet nezažijeme, nemôžeme vôbec hodnotiť, aké by to bolo a či by sa to dalo. Každým takýmto spochybnením a vyslovením slova „nie“ sa vzdialujete od toho, aby ste sa stali Uvedomelým Človekom a budovali Uvedomelý Svet.

Keďže mám svoju víziu, stal som sa v prvom rade zmenou, ktorú chcem vidieť vo svete. Snažím sa žiť ako UVEDOMELÝ ČLOVEK, ktorý patrí do UVEDOMELÉHO SVETA. V ňom v prvom rade žijem so slobodnou mysľou, som sám sebou a užívam si svoj život. Moja druhoradá úloha, ktorou chcem prispieť spoločnosti a ktorá mi prináša potešenie, je pomáhať ľudom prevziať kontrolu nad svojim zdravím, objaviť skutočné šťastie a žiť naplnený život.

Symbolicky vám teraz ponúkam dve pilulky, ako to bolo znázornené v prvej časti trilógie Matrix.

Buď si "vezmete" modrú pilulku, na všetko zabudnete a budete naďalej žiť vo svojom Matrixe, v ktorom budete naďalej veriť tomu, čomu len budete chcieť. Neustále budete posilňovať svoje ego, konzumovať spracované potraviny, sledovať niekoľko hodín denne TV, hľadať krátkodobé potešenia a aj naďalej budete nevedomý otrok systému, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou skončí zadlžený a s chronickými ochoreniami, kvôli ktorým bude denne užívať aspoň desať tabletiek, ktoré mu však vôbec nepomôžu.

Alebo si "vezmete" červenú pilulku, vystúpite z Matrixu a uvedomíte si pravdu. Uvedomíte si, že ste bol doteraz otrok systému cez otroctvo svojej mysle, ale už je tomu koniec. Vaša myseľ sa oslobodí a vy začnete žiť nový život, v ktorom budete sami sebou a pocítite skutočné a nepodmienené šťastie.

Vďaka tomu začnete konečne žiť svoj život, v ktorom bude prevažovať šťastie, radosť a láska. V tomto živote budete žiť v súlade s pravidlami prírody a vaše činy budú prospešné pre celú spoločnosť. Vďaka konzumácii výživného jedla budete mať zdravé a funkčné telo a vďaka slobodnej mysli vami nikto nebude môcť manipulovať. Budete UVEDOMELÝ ČLOVEK.

Výber je na vás...

Napíšte mi prosím nižšie do komentárov, ako by podľa vás mal vyzerať Uvedomelý Svet a ako by sa mal správať Uvedomelý človek. Zaujíma ma, aká je vaša vízia a aký máte názor na tú moju. Ďakujem a prajem vám slobodnú myseľ.