MARTIN CHUDÝ

Začni žiť život podľa svojich predstáv

Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 2.časť

Akými zdrojmi pitnej vody disponuje Slovenská republika? Je jej kvalita bezpečná? Ako sa hodnotí jej kvalita a aké sú limity pre jej nezávadnosť? Môžeme piť vodu z vodovodu bez obáv? Aj na tieto otázky odpovedám v 2. časti môjho druhého článku o 5. kroku ku zdraviu – Pite dostatok čistej vody…

Prvá časť môjho článku – Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku?

b) Organické ukazovatele

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
49.
Voľný chlór
0,3
mg/l
MH
Vzťahuje sa na obsah voľného chlóru po úprave vody. Ak
sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna
hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
50.
Brómdichlórmetán
0,015
0,025
mg/l
MH
NMH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je
dôvod na zníženie medznej hodnoty koncentrácie
chloroformu na 0,03 mg
51.
2,4-dichlórfenol
0,002
mg/l
MH
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických
vlastností vody.
52.
Chlórdioxid
0,20
mg/l
MH
53.
Chloritany
0,20
mg/l
NMH
54.
Chloroform
0,04
mg/l
MH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je
dôvod na zníženie medznej hodnoty koncentrácie
chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri
odtoku vody z úpravne.
55.
Ozón
0,05
mg/l
MH
56.
2,4,6-trichlórfenol
0,01
0,2
mg/l
MH
NMH
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických
vlastností vody.
57.
Trihalometány
spolu
0,15
mg/l
NMH
Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform,
dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán.

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
58.
Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
0,08
Prekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvod na
zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na
korigovanie hodnoty CHSKMn.
59.
Amónne ióny
0,5
mg/l
60.
Celkové rozpustné látky
1000
mg/l
61.
Farba
20
mg/l
62.
Hliník
0,2
mg/l
63.
Chemická spotreba
kyslíka
manganistanom
3,0
mg/l
64.
Chloridy
100
mg/l
Voda nesmie byť agresívna. Prekročenie medznej hodnoty
do 250 mg/l je prípustné, len ak ide o chloridy
z geologického podložia.
65.
Mangán
0,05
mg/l
Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné,
len ak ide o mangán z geologického podložia a ak
nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických
vlastností vody.
66.
Nasýtenie vody kyslíkom
>50
%
nasýtenia
67.
Reakcia vody
6,5-8,5
Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu,
ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna
hodnota môže byť nižšia.
68.
Sírany
250
mg/l
Voda nesmie byť agresívna.
69.
Sulfán voľný
0,01
mg/l
70.
Chuť
prijateľná
pre
spotrebiteľa
V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1
a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN
EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty
pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
71.
Teplota
8-12
°C
72.
Zákal
5
ZF
73.
Pach
Bez zápachu
V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1
a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN
EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty
pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
74.
Zinok
3,0
mg/l
75.
Železo
0,2
mg/l
Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné,
len ak ide o železo z geologického podložia a ak
nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických
vlastností vody.
76.
Vodivosť
125,0
mS/m
Voda nesmie byť agresívna.
77.
Sodík
200
mg/l

Zdroj:

N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Tretiu časť článku nájdete tu.

Zaujal Vás tento článok?

Tak mu prosím dajte like a zdieľajte ho so svojimi priateľmi.

Máte nejakú otázku, názor alebo iný pohľad na vec?

Napíšte mi ich do komentárov...

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov