VSTÚP DO PROJEKTU A ZÍSKAJ ZDARMA PRÍSTUP K MOJIM VÝSLEDKOM A KAŽDODENNÝM POZNATKOM Z PROJEKTU CHO

TELESNÝ TUK

41. deň, 17.6.2015 (porovnanie s meraním v marci a apríli)

ZAČIATOK PROJEKTU