Ochrana osobných údajov

Získavanie kontaktných a osobných údajov

Vaše kontaktné a osobné údaje získavame jedine na základe ich poskytnutia v rámci registračných a objednávkových formulárov na našich weboch. Poskytnutie týchto údajov je z vašej strany dobrovoľné.

Spracovanie a uchovanie osobných údajov

Plne rešpektujeme dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v registračných a objednávkových formulároch sú potrebné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Tieto údaje používame k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s vami.

Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

Právo na informácie

Na požiadanie vám podľa možnosti obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov môžete adresovať na podpora@martinchudy.sk, kde sme vám k dispozícií aj v prípade podnetov a sťažností.

Možnosť odhlásenia

Vaše údaje chceme použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našom tovare, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na týchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies 

Na našich webových stránkach používame cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, čo ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači.

Na stránkach Health & Success, s.r.o. môžu súbory cookie, webové objekty beacon a podobné technológie používať tretie strany (napr. Facebook) na zhromažďovanie a prijímanie informácií z vášho webu a iných miest na internete a používať také informácie na poskytovanie meracích služieb a cielenie reklám.

Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií na sledovanie vašich preferencií a/alebo cielenie reklám od akejkoľvek strany, môžete používanie cookies deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači v časti Nastavenia/Súkromie a zabezpečenie.